Hjem

CENTER FOR NEUROSEKVENTIEL PRAKSIS

 

 

Neurosekventiel tænkning og metode hviler på en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at forstå menneskelige vanskeligheder, ressourcer og potentialer på. Tilgangen udspringer af Bruce Perry et al.s evidensbaserede og effektive tilgang til arbejdet med børn og unge, som lever med alvorlige følger efter traumer og omsorgssvigt.

 

At bringe neurosekventiel tænkning ind i det psykologiske felt i Danmark understøtter kvalificeret tværfaglighed omkring børn og unge. Der kan laves konkrete undersøgelser og interventionsmodeller, samt terapeutiske og pædagogiske aktiviteter, som tager højde for og understøtter hjernens måde at organisere og udvikle sig på. Dermed kan man stabilisere tilstande og arbejde på, at de de dele af barnets hjerne, som er særligt belastet af traume eller omsorgssvigt, genopbygges, modnes og udvikles.

 

Læs mere om neurosekventiel praksis nedenfor. Kontakt Psykolog Johanne Dahl-Hansen for yderligere oplysninger på mobil 22324493.

 

Udredning og Behandling

 

 

Udredning bygger på en systematisk anamneseoptagelse og afdækning af hjernefunktionernes relative modenhed og præstation. Journaloptegnelser gennemgås og integreres.

 

Barnet/ den unge udredes ved samtale, struktureret interview, spørgeskemaer og konkrete opgaveløsninger.

Alt sammen på tryk og rolig vis, med positiv feedback.

 

Behandlingstilrettelæggelsen hviler på de opnåede indsigter i forhold til hvordan barnet/ den unge fungerer på det neuropsykologiske plan, personligt og socialt.

 

Praktisk vil behandlingen bestå af helt individuelt tilrettelagte og målrettede aktiviteter i familien, i skolen, fritidsklubben og på evt. bosted.

Supervision ud fra en neurosekventiel tilgang vægter en grundig gennemgang af journaler, indsamlet viden, erfaring og analyse af barnets/ den unges adfærd.

 

Ud fra dette tilrettelægges rytmisk gentagne, strukturerede og intentionelle aktiviteter med behandlingsmæssig effekt, skræddersyet til barnet/ den unge.

Undervisning og Supervision

 

 

Undervisning i den neurosekventielle tilgang til udredning og behandling ses som effektivt i sig selv, idet der arbejdes med perspektivtagning og forståelsesrammer der direkte understøtter trivsel og udvikling i personalegrupper, hos de enkelte medarbejdere og for de personer der arbejdes med.

Vidensdeling er en central værdi indenfor den neurosekventielle tilgang til udredning og behandling.

 

Internationalt foregår der et spændende tværfgligt samarbejde på tværs af lande, delstater, organisationer, offentlige arbejdspladser, og privatpraktiserende professionelle. Læs mere om det her.

Uddannelse og Vidensdeling

 

 

Uddannelse i den neurosekventielle tilgang til udredning og behandling (NMT) foregår ved certificering via den amerikanske organisation Child Trauma Academy hvor Dr. Bruce Perry står i spidsen for høj faglighed, etik og systematik. Læs mere om det her.

 

JDH 2014 © All Rights Reserved

Psykolog Johanne Dahl-Hansen, Ryesgade 29, 2th, 8000 Århus C.

Mail: kontakt@psykologjohanne.dk. Mobil: 22324493